O nás

Idea umělecké skupiny Concept operapovera sahá do roku 2005, kdy operní režisér a umělecký vedoucí spolku Rocc během svých studií v Curychu, inspirován Grotowského teorií chudého divadla a uměleckým stylem arte povera, položil základní tezi opery povera (v doslovném překladu z italštiny: „chudá opera“ respektive „chudé dílo“). Spolek byl poté oficiálně založen v roce 2013 v České republice Roccem (Slovinsko), dramaturgem Pavlem Petráňkem (ČR) a manažerem spolku Tomášem Cafourkem (ČR) s následujícím manifestem:

 

– Maje pocit, že dnešní svět a umění jsou přesyceny množstvím informací a materiálního balastu, Concept operapovera se snaží nalézat esenci operního umění ve své skromnosti a jednoduchosti.

 

– Concept operapovera se obrací více než 400 let zpátky do dějin k samotnému vzniku operního žánru v hledání své původní definice a skutečného významu opery jako takové.

 

– Concept operapovera se výzkumně-experimentálně zabývá hledáním nových hudebně-divadelních forem: opera je syntetické umělecké dílo a jakožto hudební divadlo je tedy audio + vizuálním médiem, symbiózou zvuku a obrazu/prostoru. Tedy vše, co jakýmkoliv způsobem propojuje zvuk a obraz/prostor, může být interpretováno jako „opera“. Třeba je neustále prověřovat prostředky, které opera využívá a pokusit se posouvat její hranice. Opera jako interdisciplinární multimediální umělecká forma má proniknout široko mimo kamenné divadlo a snažit se takto netradičním způsobem a formou oslovovat širokou veřejnost.

 

– Concept operapovera je metodou vzniku a inscenování operních děl jakožto anti-spektakulární audio-vizuální tvorby a staví se tak do proti-pozice klasickému „opulentnímu“ chápaní operní formy.

 

– Concept operapovera věří v minimalisticko-funkcionalistický přístup při práci s obsahem, formou a materiálem.

 

– Concept operapovera jednoznačně proklamuje, že „méně je více“ a snaží se takto s co nejjednoduššími – „chudými“ prostředky dosahovat maximální duchovní a emoční komunikace mezi účinkujícím a divákem.

rocc

umělecký vedoucí

Cop_pavel_petranek_photo02.png

pavel petráněk

dramaturg

tomáš cafourek

manažer